Ålakademins vattengrupp.

 

Magnus Björkhem, sammankallande i Vattengruppen.

Vattengruppen inom Ålakademin bildades i början av år 2013. I Vattengruppen ingår

Leif Persson fd ABK
Krister Asplund fd  Absolut Company
Monika Yngvesson, fd utvecklingsdir. Region Skåne
Claes Bergkvist, egen företagare, Coxa Carry , fd ordf Ålakademin
Kristina Ståhl-Gustavsson, miljöjurist, driver miljöjuristbyran KSG AB
Henric Djerf, lektor Kristianstads Högskola
Johan Ljungkvist, marinbiolog, egen företagare Gårdsfisk
Jonas Dahl, limnolog, limn. dr. Kristianstad Vattenrike
Magnus Björkhem fd Mark o Miljödomstolen

Den bildades för att bredda Ålakademins verksamhet till att även innefatta vattenvårdsfrågor av olika slag. Ålen som vi värnar om simmar också i det 365 dagar om året. En av de första uppgifterna är att anordna ett seminarium om miljöförhållandena i Hanöbukten nu den 21 november 2013 i Åhus. Detta sammanfaller med redovisningen av regeringsuppdraget som lämnats till Mats Svensson, Havs och Vattenmyndigheten som utreder miljöförhållandena i Hanöbukten och kommer med förslag till åtgärder. Av delrapporten av regeringsuppdraget som redovisades i juni framkom att brist på föda för fisk i kustnära områden, ökad mängd organiskt material och järn i vattnet samt någon form av näringsbrist i näringskedjan, framför allt tiamin förekommer.

I samband med presentationen av regeringsuppdraget kommer andra forskare , myndigheter och fiskare att belysa sin syn på området. I en avslutande paneldebatt kommer resultaten från regeringsutredningen ytterligare att belysas och diskuteras.

Magnus Björkhem, sammankallande i Vattengruppen har ett förflutet från bl.a. länsstyrelsens miljövårdsenhet I Kristianstad, Mark- och miljödomstolen i Växjö, div miljökonsultföretag, utlandsuppdrag m m. Han har arbetat med miljöfrågor i princip sedan 1974 och pensionerades 2012. Skogsindustrins miljöproblem bl.a. i Hanöbukten har varit ett mycket aktuellt arbetsområde.

 

 
INFORMATION FRÅN ÅLAKADEMIN

Läs de senaste inläggen till höger.

Årets Ålakung heter Håkan Wickström

Kröning av Ålakung för 2019 Läs artikel i Kristianstadsbladet.

Ålakademin utser årligen en person till Ålakung eller Åladrottning som gjort betydande insatser för ålens fortlevnad.

Kröningen...

Ålabodsvandring 24 juni 2019

Ålabodsvandringen 24/6 2019.

Ny sträcka! Med start vid Kiviks Museum, och vandring söderut. Museet öppnar 17.00. Vandringen startar exakt kl 18.00. Medtag fika. Avslutas senast 21.00 vid Naturum (Stens huvud) Buss...

Maria Blombärg skriver om ålen i Kristianstadsbladet.

En artikel från Kristianstadsbladets debattsida. © Kristianstadsbladet.