Föreläsningarna från Älmhult den 21 september

Här kan du ladda ner föreläsarnas presentationsmaterial som pdf-filer.

Helgeåns vattenkvalitet. Helgeåkommittèn. Malin Åberg, VA-strateg, Kristianstads kommun.

Hanöbuktens ekologiska status. Charlotte Carlsson, marin samordnare Länsstyrelsen Skåne

Det livsviktiga vattnet. Lina Rosenstråhle, hållbarhetschef,Östra Göinge kommun

Helge å Model Forest, ett samarbetsnätverk för skog, vatten och brukande. Skogsstyrelsen, Jan Lannér, koordinator

Vad gör vattenriket för att förbättra vattenkvaliteten i Helgeån?  Håkan Östberg, vik. Limnolog på Biosfärenheten, Kristianstads Vattenrike.

Römningen- kulturminne och restaureringsprojekt Björn Sjöstrand, ordf. Hembygdsföreningen Göteryd. Dag Johansson, Hembygdsföreningen/Markägare.

Bidragsmöjligheter till vattenvård och fiskvandringsvägar. Länsstyrelsen Kronobergs län. Theodor Samuelsson, miljöhandläggare

Åtgärder mot bräddningar i reningsverken. Christel Strömsholm, Svedala kommun/SegeånsVattenråd

Erfarenheter från 25 år av hantering av vattenförvaltning för kustnära risker. Atlantic Coastal Action Program, ACAP, Halifax Canada. Professor Lawrence Hildebrand, Professor, Head Ocean Sustainibility, Governance & Management, Canada. Former manager for the Canadian federal Department of Environment and Building up ACAP.

 INFORMATION FRÅN ÅLAKADEMIN

Läs de senaste inläggen till höger.

Ålabodsvandring 26 juni 2017.

Nu är det dags för årets ålabodsvandring. För tjugoförsta året i rad arrangeras Ålabodsvandringen. I år det etapp nr 6; Holmaboden till Haväng

Start: Holmaboden...

Kallelse till Årsmöte

Kallelse till årsmöte i Ålakademin

Ålakademins medlemmar med respektive inbjuds härmed till Ålakademins årsmöte i Täppetboden, onsdagen den 30 mars kl 19:00.

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar. • Lekamlig...

Tack för senast. Se bilder från halvdagsseminariet 11 november.

Tack alla som var här. Över 120 gäster lyssnade till föreläsningar av våra intressanta föreläsare. Kortfattat, målmedvetet och informativt. Du kan se några bilder här från...