Föreläsningarna från Krinova 7 april 2016

Här kan du ladda ner föreläsarnas presentationsmaterial som pdf-filer.
Föreläsningar i kursiv stil kommer att läggas upp inom kort. 

 

Östersjötorskens nuvarande status och utveckling.
Ass. Prof. i Marinekologi, Docent Henrik Svedäng, Havsmiljöinstitutet/
Sveriges Lantbruksuniversitet.

Miljötillståndet i Hanöbukten. Myndighetschef Öjvind Hatt,
Bromölla kommun, Ordf. vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten.

Fiskets utveckling i Hanöbukten. Fiskeridirektör Johan Wagnström, Länsstyrelsen Skåne.

Marint avfall. Koordinator Ann-Marie Camper, Marint Centrum, Simrishamn.

Erfarenheter från fisket i Hallands kustområden på 1980- och 90-talet. F.d. Länsfiskekonsulent Brodde Almér.

Hur långt kan Östersjöländerna komma med åtgärdsprogrammen?
Anders Alm, Regeringskansliet.

Att vända motgångar till möjligheter. En affärsplan för Östersjön.
Ottilia Toreson, WWF.

ICES förverkligar ekosystemansatsen i marina miljöer.
Yvonne Walther,v Ordförande i ICES forskningskommittè,
The International Council for the Exploration of the Sea, ICES.

Nästa steg för åtgärder i Hanöbukten. Enhetschef, Kunskapsavd.
Mats Svensson. Havs- och vattenmyndigheten.

Maten och havet – Lantbruksåtgärder för friskare hav.
Projektledare Östersjön, Peter Wallenberg, expert vatten och kretslopp.
Lantbrukarnas Riksförbund.

Nya fosforåtgärder: Kalkfilterbäddar och fosfordammar.
Dr. Sam Ekstrand, WEREC.

Sårskador på fisk i Hanöbukten 2015.
Bitr. statsveterinär Marlene Areskog, Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Förstudie om effektivare samverkan för kartering av problemen i Hanöbukten. Forskningsassistent Jennie Larsson, World Maritime University (WMU), Malmö

Gårdsfisk, – Integrerat Lant– och Vattenbruk.
Johan Ljungkvist/Mikael Olenmark, Gårdsfisk/Scandinavian Aquasystems.

Utmaningarna i morgondagens vattenrening–Läkemedelsrester.
Dr. Jörgen Magnér, IVL, Svenska Miljöinstitutet

Mätning av läkemedelsrester i Hanöbukten m m. Professor Erland Björklund/
Forskningsingeniör Ola Svahn, Högskolan Kristianstad

Länsstyrelsens tillsynsprojekt i avrinningsområden till Hanöbukten.
Miljötillsynschef Gerd Lundquist Länsstyrelsen Skåne.INFORMATION FRÅN ÅLAKADEMIN

Läs de senaste inläggen till höger.

Ålabodsvandring 26 juni 2017.

Nu är det dags för årets ålabodsvandring. För tjugoförsta året i rad arrangeras Ålabodsvandringen. I år det etapp nr 6; Holmaboden till Haväng

Start: Holmaboden...

Kallelse till Årsmöte

Kallelse till årsmöte i Ålakademin

Ålakademins medlemmar med respektive inbjuds härmed till Ålakademins årsmöte i Täppetboden, onsdagen den 30 mars kl 19:00.

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar. • Lekamlig...

Tack för senast. Se bilder från halvdagsseminariet 11 november.

Tack alla som var här. Över 120 gäster lyssnade till föreläsningar av våra intressanta föreläsare. Kortfattat, målmedvetet och informativt. Du kan se några bilder här från...