Föreläsningarna från Krinova 7 april 2016

Här kan du ladda ner föreläsarnas presentationsmaterial som pdf-filer.
Föreläsningar i kursiv stil kommer att läggas upp inom kort. 

 

Östersjötorskens nuvarande status och utveckling.
Ass. Prof. i Marinekologi, Docent Henrik Svedäng, Havsmiljöinstitutet/
Sveriges Lantbruksuniversitet.

Miljötillståndet i Hanöbukten. Myndighetschef Öjvind Hatt,
Bromölla kommun, Ordf. vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten.

Fiskets utveckling i Hanöbukten. Fiskeridirektör Johan Wagnström, Länsstyrelsen Skåne.

Marint avfall. Koordinator Ann-Marie Camper, Marint Centrum, Simrishamn.

Erfarenheter från fisket i Hallands kustområden på 1980- och 90-talet. F.d. Länsfiskekonsulent Brodde Almér.

Hur långt kan Östersjöländerna komma med åtgärdsprogrammen?
Anders Alm, Regeringskansliet.

Att vända motgångar till möjligheter. En affärsplan för Östersjön.
Ottilia Toreson, WWF.

ICES förverkligar ekosystemansatsen i marina miljöer.
Yvonne Walther,v Ordförande i ICES forskningskommittè,
The International Council for the Exploration of the Sea, ICES.

Nästa steg för åtgärder i Hanöbukten. Enhetschef, Kunskapsavd.
Mats Svensson. Havs- och vattenmyndigheten.

Maten och havet – Lantbruksåtgärder för friskare hav.
Projektledare Östersjön, Peter Wallenberg, expert vatten och kretslopp.
Lantbrukarnas Riksförbund.

Nya fosforåtgärder: Kalkfilterbäddar och fosfordammar.
Dr. Sam Ekstrand, WEREC.

Sårskador på fisk i Hanöbukten 2015.
Bitr. statsveterinär Marlene Areskog, Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Förstudie om effektivare samverkan för kartering av problemen i Hanöbukten. Forskningsassistent Jennie Larsson, World Maritime University (WMU), Malmö

Gårdsfisk, – Integrerat Lant– och Vattenbruk.
Johan Ljungkvist/Mikael Olenmark, Gårdsfisk/Scandinavian Aquasystems.

Utmaningarna i morgondagens vattenrening–Läkemedelsrester.
Dr. Jörgen Magnér, IVL, Svenska Miljöinstitutet

Mätning av läkemedelsrester i Hanöbukten m m. Professor Erland Björklund/
Forskningsingeniör Ola Svahn, Högskolan Kristianstad

Länsstyrelsens tillsynsprojekt i avrinningsområden till Hanöbukten.
Miljötillsynschef Gerd Lundquist Länsstyrelsen Skåne.INFORMATION FRÅN ÅLAKADEMIN

Läs de senaste inläggen till höger.

Årets Ålakung heter Håkan Wickström

Kröning av Ålakung för 2019 Läs artikel i Kristianstadsbladet.

Ålakademin utser årligen en person till Ålakung eller Åladrottning som gjort betydande insatser för ålens fortlevnad.

Kröningen...

Ålabodsvandring 24 juni 2019

Ålabodsvandringen 24/6 2019.

Ny sträcka! Med start vid Kiviks Museum, och vandring söderut. Museet öppnar 17.00. Vandringen startar exakt kl 18.00. Medtag fika. Avslutas senast 21.00 vid Naturum (Stens huvud) Buss...

Maria Blombärg skriver om ålen i Kristianstadsbladet.

En artikel från Kristianstadsbladets debattsida. © Kristianstadsbladet.