Föreläsningarna från Krinova den 11 november

Här kan du ladda ner och se föreläsarnas presentationer i pdf-format.
Klicka på länken och ladda ner!

Helgeåns vattenkvalitet. Helgeåkommittèn.
Malin Åberg, VA-strateg, Kristianstads Kommun
Varför når vi inte god ekologisk status?
Åtgärder i vardagen med fokus på havsvattnet.
Länsstyrelsen Skåne, Charlotte Carlsson, Marin samordnare
Helgeån och vattnets betydelse för entreprenörer inom turism & boende.
Eva Berglund, Turismstrateg, Kristianstads kommun
Vad gör Kristianstad Vattenrike för att förbättra vattenkvaliteten i Helgeån?
Jonas Dahl, Limnolog på Biosfärenheten, Kristianstad Vattenrike
Musslor som ambassadörer för rent vatten.
Marie Eriksson, Vattenhandläggare, Länsstyrelsen Skåne
Vatten och innovationer – att vända problem till affärsmöjlighet.
Torben Olsson, Ledare för innovationsarenan, Krinova Science Park
LRF:s syn på åtgärdsprogrammen.
Göran Kihlstrand, Verksamhetsutvecklare, LRF Skåne
Finansieringsmöjligheter till olika projekt.
Kerstin Hallenborg, Verksamhetsledare för Skånes Ess
Åtgärder mot bräddningar i reningsverken.
Svedala kommun, Segeåns Vattenråd
Christel Strömsholm, Projektledare. Alexandra Skopal, Projektsekreterare
Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne!
Anna Borg, Kommunikationschef, Länsförsäkringar


INFORMATION FRÅN ÅLAKADEMIN

Läs de senaste inläggen till höger.

Ålabodsvandring 26 juni 2017.

Nu är det dags för årets ålabodsvandring. För tjugoförsta året i rad arrangeras Ålabodsvandringen. I år det etapp nr 6; Holmaboden till Haväng

Start: Holmaboden...

Kallelse till Årsmöte

Kallelse till årsmöte i Ålakademin

Ålakademins medlemmar med respektive inbjuds härmed till Ålakademins årsmöte i Täppetboden, onsdagen den 30 mars kl 19:00.

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar. • Lekamlig...

Tack för senast. Se bilder från halvdagsseminariet 11 november.

Tack alla som var här. Över 120 gäster lyssnade till föreläsningar av våra intressanta föreläsare. Kortfattat, målmedvetet och informativt. Du kan se några bilder här från...