Vad som hänt i Ålakademin under hösten 2010 till våren 2011.


Vi har fått ett bidrag ur Region Skånes Miljövårdsfond på 77.000:- för vår verksamhet, och påbörjat ett samarbete med Region Skåne.
I slutet av september invigde våra styrelseledamöter Maria Blombärg och Ola Johnson ett nytt Pågatåg vilket döptes till “Ålakungen”.

Den 2/2 2011 höll vi föredrag i Riksdagen om “Ålens fortlevnad.
Den 17/2 2011 tar Civilutskottet ett beslut till utfrågning av Regeringen den 3/3.
Den 9/3 2011 tar en enhällig Riksdag beslut att Regeringen skyndsamt skall återkomma med besked vad som gjorts för våra vandringsfiskar, nu gäller det inte bara lax utan även ål och andra vandringsfiskar.

Den 9/2 2011 var vi åter i Kristianstads kommuns arbetsutskott för att informera om ålens fortlevnad.
Den 14/4 2011 informerar vi politiker och tjänstemän på Region Skåne om ålens akuta situation samt vårt förslag FISH&SAVE för ålens fortlevnad.
Den 5/5 2011 informerar vi EUROPARC Nordic-Baltic Section om ålens akuta situation samt vårt förslag FISH&SAVE för ålens fortlevnad.
Den 9/5 2011 påbörjar vi planeringen av ålseminariet ÅL2011 tillsammans med Region Skåne.
Den 10/5 2011 informerar vi statssekreterare Magnus Kindbom om om ålens akuta situation samt vårt förslag FISH&SAVE för ålens fortlevnad.

Vi har gjort flyer tillsammans med Region Skåne, första släppet till ålabodsvandringen 2011.

med vänlig hälsning / Claes BergkvistINFORMATION FRÅN ÅLAKADEMIN

Läs de senaste inläggen till höger.

Ålabodsvandring 26 juni 2017.

Nu är det dags för årets ålabodsvandring. För tjugoförsta året i rad arrangeras Ålabodsvandringen. I år det etapp nr 6; Holmaboden till Haväng

Start: Holmaboden...

Kallelse till Årsmöte

Kallelse till årsmöte i Ålakademin

Ålakademins medlemmar med respektive inbjuds härmed till Ålakademins årsmöte i Täppetboden, onsdagen den 30 mars kl 19:00.

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar. • Lekamlig...

Tack för senast. Se bilder från halvdagsseminariet 11 november.

Tack alla som var här. Över 120 gäster lyssnade till föreläsningar av våra intressanta föreläsare. Kortfattat, målmedvetet och informativt. Du kan se några bilder här från...